27
למשפחת ללום - מזל טוב להולדת הבן איתן נ"י

בס"ד

למשפחת ללום האבא מרדכי נ"י  שגם אותך מלתי ,והאמא הודיה תחי' מזל טוב להולדת הבן איתן נ"י ,ולמשפחת מלכא הרב פינחס והרבנית ציונה הי"ו יהי רצון שתרוו נחת מכל יוצאי חלציכם , בני חיי ומזוני, ממני המוהל רחמים.  

איחולי המשפחה והחברים:

אין עדיין איחולים. היו הראשונים לאחל!

אחלו מזל טוב!

שם (נדרש)

אימייל (נדרש)

אתר אינטרנט

© כל הזכויות שמורות לרחמים חיים