ברית מילה

הלכות מילה

הלכות מילה אלו נועדו לזכות את הרבים שנכנסים לאתר על מנת שידעו מה ההלכה דורשת למי שחשוב לו לקיים ברית הלכתית. הלכות ברית מילה מספר קיצור שלחן ערוך ילקוט יוסף סימן רס - סדר ליל הברית   א. לילה שלפני יום המילה נקרא ליל "ברית יצחק" ובכמה מקומות נהגו להיות ניעורים כל הלילה ולעסוק בתורה א...

פדיון הבן

הסבר וטעם לקיום המצווה וכתוב בספר החינוך: משרשי מצווה זו, שרצה ה' יתברך לזכות אותנו לעשות מצווה בראשית פריו, למען דעת כי הכל שלו, ואין לאדם דבר בעולם רק מה שיחלק לו השם יתברך בחסדיו, ויבין זה בראותו כי אחרי שיגע וטרח והגיע זמן שעשה פרי (בטן) וחביב עליו פריו כבבת עינו, מיד נותנו להקדוש ברוך הוא ...

ברית מילה

ונכתב בספר החינוך:  "לפי שרצה השם יתברך לקבוע בעם אשר הבדיל להיות נקרא על שמו, אות קבוע בגופם, להבדילם משאר העמים בצורת גופם, כמו שהם מובדלים מהם בצורת נפשותם, אשר מוצאם ומובאם איננו שווה, ונקבע ההבדל בגולת הזהב לפי שהוא סיבה לקיום המין, מלבד שיש בו תשלום צורת הגוף כמו שאמרנו, והעם הנבחר- חפץ ה...

ההרדמה

האם כיום שאנחנו נמצאים בדור מתקדם ויש מודעות לכאבו של התינוק בעת הברית, לא חשוב ורצוי לבצע את פעולת המילה תחת השפעת חומר המרדים את מקום הברית ובכך למנוע כאבים לתינוק הנימול? במאמר זה אנסה לענות על שאלה זו בצורה מקיפה מכל ההיבטים הן ההלכתיים והן הרפואיים. חישה וכאב מאות אלפי קצות עצבים רגישים קבוע...
  

 

 
 

© כל הזכויות שמורות לרחמים חיים