04
למשפחות קריספין רפאלי - מזל טוב להולדת הבן !

בס"ד

 לדוד ומלי היקרים הי"ו .מזל טוב להולדת בנכם שנקרא שמו בישראל נהוראי ליאור נ"י, יהי רצון שתזכו לגדלו לתורה , לחופה , ולמעשים טובים .ותזכו  לבנים ולבנות שיחיו . בנחת וכל טוב, המברך המוהל רחמים.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.