איחולי מזל טוב
למשפחת שלום אלי ואורלי מזל טוב להולדת בינכם איתי נ"י !
 בס"ד לאלי ואורלי שלום קבלו את איחוליי להולדת בינכם איתי נ"י והכנסתו בבריתו של אברהם אבינו, יהי רצון שתרוו ממנו רוב נחת וברכות. ממני המוהל רחמים.
למשפחת כהן יצחק וקטי מזל טוב להולדת הבן אוהד נ"י !
בס"ד ליצחק וקטי כהן מזל טוב להולדת בינכם אוהד נ"י , יהי רצון שתזכו לרוות ממנו  רוב נחת  ותזכו להית שמחים כל ימי חייכם , ממני המוהל רחמים.
למשפחת טלקר רוני ומיכל מזל טוב להולדת בינכם עילאי נ"י
בס"ד לרוני ולמיכל טלקר איחוליי להולדת בינכם עילאי נ"י , יהי רצון שתזכו לרוות ממנו להרבה נחת עם הרבה חום ואהבה, ממני המוהל רחמים.
למשפחת פוזיאלוב מזל טוב להולדת הבן מאיר דוד נ"י !
בס"ד  לרב מרדכי ולזוגתו מזל טוב להולדת בינכם מאיר דוד נ"י , יהי רצון כשם שזכיתם למילתו כך תזכו להכניסו לתרה לחופה ולמעשים טובים ממני המוהל רחמים.
לעזרי ואריקה זלינגר מזל טוב להולדת בינכם עומר נ"י !
בס"ד  למשפחת זלינגר מזל טוב להולדת בינכם עומר, יהי רצון שתרוו ממנו הרבה נחת ותזכו לכל הברכות ממני המוהל רחמים.
למשפחת צמח רמי והדסה מזל טוב להולדת בינכם  אלעזר שלמה נ"י !
 בס"ד לרמי והדסה מזל טוב להולדת בינכם אליעזר שלמה, יהי רצון שתזכו לגדלו בנקל לתורה לחופה ולמעשים טובים ממני המוהל רחמים.
למשפחת שטרית שלומי וחן מזל טוב לתאומים הבן והבת !
בס"ד -שלומי וחן שטרית איחולי הלבביים להולדת הבן עמק נ"י והבת תמרה תחי' , יהי רצון שתרוו מהם שובע שמחות אהבה ואחוה שלום וריעות, ממני המוהל רחמים,
לישראל ומרסל דדון מזל טוב להולדת בינכם יהל !
בס"ד למשפחת דדון ישראל ומרסל  איחולי להולדתו של בינכם יהל. יהי רצון שתזכו להכניסו לתורה לחופה ולמעשים טובים עם שאר אחיו הרבה שמחה ואהבה ממני המוהל רחמים.
למשפחת בן ישי יניב ורונית מזל טוב להולדת הבן איתי נ"י
בס"ד ליניב ורונית מזל טוב להולדת איתי והכנסתו  בבריתו של אברהם אבינו ,יהי רצון שתרוו ממנו רוב נחת ושמחות גידול עם הרבה אהבה ושמחה ממני המוהל רחמים
לבני אלעזר ולכלתי מירב אסתר הי"ו מזל טוב להולדת בנכם נכדי אלחנן נ"י !
בס"ד לבני אלעזר וכלתי מירב אסתר הי"ו ולמשפחות  חיים ואלפסי נ"י , מזל טוב להולדת הבן אלחנן נ"י שהוא הנכד שלנו יהי רצון שתיזכו להכניסו לתורה לחופה ולמעשים טובים עם המון אהבה וסבלנות ממני הסבא האוהב המוהל רחמים. 
למשפחת הירשהורן - מזל טוב להולדת הבן !
בס"ד לאיתן ועינב מזל טוב להולדת הבן סער נ"י , יהי רצון שתיזכו לגדל את סער לתורה. לחופה, ולמעשים טובים, ותרוו ממנו שובע שמחות לאורך ימים, ממני המוהל רחמים.
למשפחת משיח ד"ר אלון ויוסינגה - מזל טוב להולדת הבן אוראל נ"י
בס"ד למשפחת משיח ד"ר אלון ויוסינגה הי"ו היה לי שמחה למול את בנכם ואני מאחל לכם הרבה מזל טוב להולדת בנכם אוראל נ"י , יהי רצון שתרוו ממנו ומאחיו הגדול רוב אושר שמחה וגידול מהנה, תמיד לפרגן, ולתת להם הרבה חום ואהבה חיבוקים ונשיקות , ממני המוהל רחמים.
למשפחת ללום - מזל טוב להולדת הבן איתן נ"י
בס"ד למשפחת ללום האבא מרדכי נ"י  שגם אותך מלתי ,והאמא הודיה תחי' מזל טוב להולדת הבן איתן נ"י ,ולמשפחת מלכא הרב פינחס והרבנית ציונה הי"ו יהי רצון שתרוו נחת מכל יוצאי חלציכם , בני חיי ומזוני, ממני המוהל רחמים.  
למשפחת באטאס סיני ונורה הי"ו - מזל טוב להולדת הבן רון ראובן נ"י !
בס"ד לסיני ונורה  מזל טוב להולדת בנכם רון ראובן נ"י , יהי רצון שתזכו לרוות ממנו  נחת ותגדלו אותו לתורה, לחופה ולמעשים טובים ממני המוהל רחמים. 
למשפחת פרנק טל ודיקלה - מזל טוב להולדת הבן דביר נ"י !
בס"ד לטל ודיקלה  ולאחות הגדולה מזל טוב להולדת הבן האח דביר נ"י , יהי רצון כשם שזכיתם להכניסו למילה כך תיזכו להכניסו לתורה לחופה ולמעשים טובים , ויחולו עליכם כל ברכות התורה , ממני המוהל רחמים.
למשפחת טוניאן הי"ו -מזל טוב להולדת הבן אורן נ"י
בס"ד לחיים ויהודית טוניאן , והאחיות החמודות ,מזל טוב להולדת בנכם היקר אורן נ"י ,קבלו את ברכותי שנאמרים מתוך הלב ויוצאים מתוך הלב, יהי רצון שבנכם אורן יגדל אצלכם בשמחה באהבה, בפירגון תמידי, נשיקות וחיבוקים, ויהיו ילדיכם כשתילי זיתים סביב לשולחנכם ,ותרוו מהמשפחה שמחות וגיל , ממני ...
למשפחת כהן -מזל טוב להולדת הבנים בנימין בן וגיא הי"ו !
בס"ד להורים שמעון ושירלי הי"ו  מזל טוב להולדת הבנים התאומים  בנימין בן , וגיא הי"ו , יהי רצון שתזכו לגדלם לתורה, לחופה, ולמעשים טובים , וכל אשר תיפנו תשכילו ותצליחו. ממני המוהל רחמים.
למשפחת שלום נחום וענבל - מזל טוב להולדת בנכם הילל ני"ו !
בס"ד לנחום וענבל היקרים , קבלו את ברכתי להולדת בנכם הילל נ"י , יהי רצון שתזכו לגדלו ולחנכו מתוך שמחה ובריאות , אהבה ואחווה שלום וריעות, הבנה וזוגיות טובה, וכל הברכות שכתובות בתורה. ממני המוהל רחמים.
למשפחת רוטמן רן וסיון - מזל טוב להולדת הבן שוהם נ"י !
בס"ד לרן וסיון רוטמן מזל טוב להולדת בנכם שוהם, יהי רצון שתזכו לגדל אותו באהבה רבה כל ימי חייכם ותרוו ממנו נחת ותהיו שמחים כל ימי חייכם, ובכל אשר תפנו תשכילו. ממני המוהל רחמים.
למשפחת דדון יורם ולימור - מזל טוב להולדת הבן איתי עמרם הי"ו !
בס"ד ליורם ולימור  מזל טוב להולדת בנכם איתי עמרם הי"ו , יהי רצון שתזכו לגדלו ולחנכו מתוך הרחבת הדעת, אושר עושר , וכל טוב ממני המוהל רחמים.
למשפחת בן שבת - מזל טוב להולדת הבן דוד לישי נ"י !
בס"ד למשפחת בן שבת יוחאי ואפרת, קבלו את ברכתי להולדת בנכם דוד לישי נ"י והכנסתו בבריתו של אברהם אבינו ע"ה, כשם שזכיתם למילתו כן תיזכו לראותו תלמיד חכם, לחופה למצוות ולמעשים טובים , ממני המוהל רחמים.
למשפחת מיורצ'יק יורי ואולגה מחיפה - מזל טוב להולדת בנכם הראשון !
ליורי ואולגה מזל טוב להולדת הבן יאן , שתגדלו אותו בשמחה ותזכו לעוד בנים ובנות , ושניפגש תמיד בשמחות ממני המוהל רחמים.
למשפחת מזין - מזל טוב להולדת הבן !
בס"ד למשפחת מזין מיכאל ואירנה והאחים , מזל טוב להולדת הבן רומן, יהי רצון שתרוו מילדיכם נחת , אושר ועושר ,והרבה בריאות ממני המוהל רחמים.
למשפחת שושן -מזל טוב להולדת הבן יפתח נ"י
בס"ד  לאלעד וענת ולכל המשפחות משני הצדדים - מזל טוב להולדת הבן , האח, והנכד היקר יפתח נ"י , יהי רצון כשם שזכיתם להכניסו בבריתו של אברהם אבינו , כך תזכו להכניסו לתורה לחופה ולמעשים טובים, יחד עם כל הילדים , ותמיד ניפגש בשמחות ממני המוהל רחמים.
למשפחת שוורץ  - מזל טוב להולדת הבן ואח לעומר !
בס"ד לאסף וייטב ולאחות עומר. מזל טוב להולדת הבן והאח שנקרא שמו מעיין , יהי רצון שתרוו מילדיכם נחת ,טשנפגש בעוד שמחות שלכם, בריאות, אושר ועושר, וכל טוב. מאחל המוהל רחמים.
למשפחת גונן -מזל טוב להולדת הבן
בס"ד לגונן ואפרת לוי - מזל טוב להולדת הבן עילאי חיים נ"י , יהי רצון שתזכו לגדלו לתורה. לחופה. למצוות, ולמעשים טובים, ותרוו מילדיכם הרבה נחת ממני המוהל רחמים.
מזל טוב למשפחת כץ להולדת הבן הראשון !
 בס"ד לנדב ומיכל כץ מזל טוב להולדת בנכם הראשון הבכור שנקרא שמו בישראל עופר נ"י , יהי רצון שתזכו לגדלו לתורה, לחופה, למצוות, ולמעשים טובים, ותרוו ממנו הרבה נחת. ממני המוהל רחמים.
למשפחת באור  - מזל טוב להולדת הבן !
 בס"ד   למשפחת באור להב וגלית מזל טוב להולדת בנכם שנקרא שמו נועם , אני מאחל לכם לרוות מנועם הרבה נחת , אושר עושר. ובריאות, ויהי רצון שיגדל לתורה, לחופה ,ולמצות. אורך ימים ושנות חיים. ממני המוהל רחמים. 
למשפחת קסה - מזל טוב להולדת הבן - זמיר נ"י !
בס"ד לסהלו וטדלה קסה,  מזל טוב להולדת הבן זמיר, יהי רצון שתזכו לגדלו ולחנכו לתורה, ולחופה ולמעשים טובים , ממני המוהל רחמים.
למשפחת ציון - מזל טוב להולדת הבן נתן נ"י !
בס"ד לנאור ומירי ציון היקרים, קבלו את ברכתי החמה להולדת הבן נתן נ"י והכנסתו בבריתו של אברהם אבינו בטקס יפה ומרשים שלא ישכח, אני מאחל לכם שתהנו מכל רגע ורגע מגידול הילדים, ותמיד ניפגש בשמחתכם, אורך ימים ושנות חיים, ממני המוהל רחמים.
למשפחת שליו רמי ומיטל - מזל טוב להולדת הבן יהלי נ"י !
 בס"ד לרמי ומיטל מזל טוב להולדת בנכם שנקרא שמו בישראל יהלי נ"י, אני מאחל לכם שתרוו ממנו הרבה נחת, באושר, עושר, וכבוד, לאריכות ימים ושנים עם הרבה נשיקות וחיבוקים. ממני המוהל שמעריך אתכם מאד, רחמים.
למשפחת אלישקוב מנו והילה - מזל טוב להולדת הבן !
בס"ד למנו והילה מזל טוב להולדת הבן אילעאי רפאל נ"י והכנסתו בבריתו של אברהם אבינו , יהי רצון שתזכו לרוות ממנו נחת עד אריכות ימים ושנים , עם הרבה נשיקות וחיבוקים. ממני המוהל רחמים.
למשפחת הראל מזל טוב להולדת הבן איתי !
בס"ד לאסף ונטלי הראל נ"י , מזל טוב להולדת הבן איתי, אני מברך אתכם שתזכו לראות דור ישרים יבורך , ותרוו נחת וגידול מהנה מאיתי על כל צעד וצעד תרבו בחיבוקים ונשיקות, תשמרו על הזוגיות שלכם בכל מכל כל ,שמחות וגיל. ממני המוהל רחמים.
למשפחת אוסקר אלישע ושירלי - מזל טוב להולדת בנכם נועם נ"י
 בס"ד איזה יום שמח יום של הפתעות , הגעתם למערת אליהו הנביא זכור לטוב הנמצא בחיפה ,עם אוטובוס מלא אנשים שמחים, ועמוסים בכל טוב, ביצעתי את הברית בכיף ובשמחה רבה, נותר לי כעת לברך אתכם שתזכו להיות ששים ושמחים לעשות מצוות ,יהי רצון שתזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלציכם. ממני המוהל רחמים....
למשפחת צור סהר וטל - מזל טוב להולדת בנכם ליאם !
 בס"ד  לסהר וטל צור , מזל טוב להולדת הבן ליאם נ"י,  אני  רוצה לברך אתכם שתזכו לרוות נחת מליאם נ"י, ותתמידו בחיבוקים ונשיקות ,חם ואהבה, ונמשיך לשמוח בשמחתכם  הרבה נחת , ממני המוהל רחמים.  
למשפחת לם אמנון ורוסיו טל - מזל טוב להולדת הבן גיא נ"י !
 בס"ד לאמנון ורוסיו טל , אני מברך אתכם לרגל הולדת והכנסתו של בנכם החמוד שנקרא שמו גיא נ"י, יהי רצון שתרוו ממנו הרבה נחת ושמחה עם שאר המשפחה ותזכו לעוד שמחות לאריכות ימים ושנים , ממני המוהל רחמים.
למשפחת מאיר דגן ושימרית - מזל טוב להולדת הבן עומר נ"י!
 בס"ד לדגן ושמרית מאיר, אני מאחל לכם מזל טוב להולדת בנכם עומר נ"י שתזכו לגדלו בכיף, ותרבו שמחות במשפחה היקרה , חיבוקים ונשיקות לעד , חם ואהבה וכל טוב.
למשפחת  זייד ינון ודבורית הי"ו - מזל טוב להולדת הבן !
 בס"ד למשפחת זייד ינון ודבורית, מזל טוב להולדת הבן בניה נ"י , יהי רצון כשם שזכיתם להכניסו לברית בשבת כן תזכו לשמחות וגיל, אני יודע שהיה לכם קשה לבצע את הברית ללא המשפחה ושמעתם בקולי ועשיתם את הברית בבית כהלכה, תזכו למצוות. ממני המוהל רחמים.  
למשפחת בן סימון אליהו והדס - מזל טוב להולדת הבן ערד נ"י
בס"ד לאליהו והדס בן סימון , אני מאחל לכם , כשם שזכיתם להכניס את ערד נ"י בבריתו של אברהם אבינו ביום שבת קודש פרשת וירא ,אני מברך אתכם שתזכו להכניסו לפדיון הבן, לתורה, לחופה, למצוות, ולמעשים טובים , גידול טבעי שמח ומעניין. המברך מעומק הלב, המוהל רחמים.
למשפחת יונה לירן ומורן - מזל טוב להולדת הבן !
בס"ד ללירן ומורן מזל טוב להולדת הבן שנקרא שמו בברית אליה נ"י , אני מברך אתכם שתמיד נזכה להתראות בשמחות במשפחה, בנים  ובנות , בשמחה   באושר , עושר וכל טוב. מאחל המוהל רחמים. 
למשפחות קריספין רפאלי - מזל טוב להולדת הבן !
בס"ד  לדוד ומלי היקרים הי"ו .מזל טוב להולדת בנכם שנקרא שמו בישראל נהוראי ליאור נ"י, יהי רצון שתזכו לגדלו לתורה , לחופה , ולמעשים טובים .ותזכו  לבנים ולבנות שיחיו . בנחת וכל טוב, המברך המוהל רחמים.
למשפחת שחר מוטי וסיון - מזל טוב להולדת הבן !
בס"ד למוטי וסיון שחר הי"ו מזל טוב להולדת בנכם רועי נ"י , אני מאחל לכם שתרוו ממנו נחת יהודית גידול קל (אפילו שקשה) ותצחקו כל הזמן, ותזכו לבנים ובנות נוספים מתוך הרחבת הדעת , אושר, עושר, וכבוד. המברך מעומק הלב, המוהל רחמים.
למשפחת עובדיה - מזל טוב להולדת הבן דניאל הי"ו !
בס"ד את משפחת עובדיה מיקנעם עילית אני מכיר מבריתות למשפחה מלפני שנים וב"ה זכיתי למול עוד ילד מהמשפחה היקרה הזאת לך מאור ולך אורלי אני מאחל לכם לראות את דניאל נ"י גדול בחכמה והרבה נחת וכל ברכות התורה יחולו על ראשכם הקדמתם אותי וגם כתבתם בהמלצות להורים את ההמלצה שלכם. תבורכו, ממני המוהל רחמים.
למשפחת ג'אן אליאב ושימרית- מזל טוב להולדת הבן איתמר נ"י !
בס"ד לאליאב ושמרית אני מברך אתכם לרגל הולדת בנכם הבכור איתמר נ"י , כשם שזכה לברית כן יזכה לפדיון הבן ,לתורה ,ולמצוות. ותרוו ממנו נחת אמיתי.  ממני המוהל רחמים.
למוטי ושרית - מזל טוב להולדת בנכם הראשון !
בס"ד   למשפחת מאור מוטי ושרית מזל טוב להולדת בנכם יוגב וכניסתו היום לבריתו של אברהם אבינו ע"ה בקדושה ובטהרה בבית הכנסת בישוב, קחו הכל בקלות ותיהנו ממנו באושר, עושר , ובשמחה. ותמיד להתראות בשמחות -ממני המוהל רחמים.
למשפחת פרידמן היקרה-מזל טוב להולדת הבן !
בס"ד ריצ'רד ושרית ולאח הגדול נוה הי"ו מזל טוב להולדת הבן והאח שהיום נקרא שמו בישראל רוה נתנאל נ"י , אני מברך אתכם שתרוו נחת מיוצאי חלציכם ותזכו לגדלם לתורה לחופה ולמצוות ולמעשים טובים  ממני שלכם המוהל רחמים.
למשפחת מררו מזל טוב להולדת הבן והאח !
בס"ד   לדוד דיברית והבנות שחם ואופל הי"ו , אני מאחל לכם מזל טוב להולדת הבן והאח שנקרא שמו בישראל גון נ"י ,  יהי רצון שתזכו לגדל את הילדים בכיף , לתורה לחופה ולמעשים טובים , ממני המוהל רחמים.
למשפחת יהודה מזל טוב להולדת הבן הבכור !
בס"ד לרפאל ולריסה יהודה הי"ו מזל טוב להולדת הבן בראל נ"י. בשעה טובה ומוצלחת נולד הבן  ביום שישי כא'  תשרי תש"ע  9/10/2009 , וחלפו להם  כשבועיים עד שהכנסנו אותו לבריתו של אברהם אבינו ע"ה. יהי רצון שתזכו לגדלו לתורה , לחופה, ולמעשים טובים . ממני המוהל רחמים. 
למשפחת ויינר מזל טוב להולדת הבן !
בס"ד לאבישי ונאוה ויינר מזל טוב להולדת בנכם שנקרא שמו בישראל מתן נ"י , אני מאחל לכם שתזכו לרוות ממנו נחת וברכות לעד גידול מהנה בשמחה ולא בקושי ,ונפגש בשמחות . ממני שלכם המוהל רחמים
למשפחת בן סמיאן - מזל טוב להולדת הבן
בס"ד לרועי ומיטקה בן סמיאן מזל טוב להולדת בנכם נעם ,אני מאחל לכם שתזכו לרוות ממנו נחת ותזכו לבנים ובנות נוספים. ממני שלכם , המוהל רחמים
למשפחת אברהם אלי וגלית- מזל טוב להולדת הבן
בס"ד לאלי וגלית אברהם מזל טוב להולדת בנכם איתי , יהי רצון שתרוו ממנו נחת ובריאות טובה עם אחיו עידו ואחותו נעה ,ושמחתכם תהיה כפולה מן השמים .המברך מעומק הלב המוהל רחמים.
למשפחת פישמן מזל טוב להולדת הבן
בס"ד לאילן ורגינה פישמן מזל טוב להולדת בנכם אהוד , יהי רצון שתזכו לגדלו לתורה, לחופה , ולמעשים טובים עד 120 שנה בבריאות טובה ובשמחות של שאר הילדים. ממני המוהל רחמים.
למשפחת קבסה מזל טוב להולדת התאומים !
בס"ד לרונן ואורי קבסה - אני מאחל לכם מזל טוב להולדת התאומים הבן זהר והבת תהילה , ומברך אתכם שתזכו לכל הברכות עם הרבה שמחה וברכה אושר עושר וכבוד ובכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו. המברך מעומק הלב שלכם המוהל רחמים.
לצבי ושולה לנג מזל טוב להולדת הבן תומר נ"י
בס"ד למשפחת לנג היקרה ! אני מברך אתכם מעומק הלב ומודה לכם שהזמנתם אותי לבצע את הברית של תומר הי"ו , ומכאן אני מאחל לכל המשפחה אושר בריאות והצלחה בכל מכל כל , שלכם המוהל רחמים.
למשפחת אמסלם מזל טוב!
 בס"ד לשחף וגילי אמסלם מעפולה עילית אני מאחל לכם מזל טוב להולדת בנכם נהוראי נ"י וזה לי הפעם השלישית שאני מבצע אצלכם ברית וגם אותך האבא היקר ביצעתי ברית לך ולאחיך היקרים , תזכו לראותו חכם בכל העיניינים ונתראה בעוד שמחות שלכם המוהל רחמים.   
לכפיר וקטי מלול היקרים !
       בס"ד   לכפיר וקטי הנחמדים והיקרים הגעתם אלי דרך המשפחה בצפון והזמנתם אותי לברית של בנכם שנקרא שמו בישראל קורן אור נ"י, אני מאחל לכם שתרוו ממנו נחת יהודית ותזכו לראותו גדול בישראל , וכשם שזכיתם לבריתו כך תזכו לכל השמחות שלו , שלכם המוהל רחמים 
מזל טוב למשפחת שלום לוי יגאל ועינת -להולדת הבן ליאם נ"י
בס"ד ליגאל ועינת ציפיתי לראותכם בברית אצל האחות שימרית ,וקיבלתי רשות ואני מברך אתכם שתזכו לראות נחת מליאם החמוד ,ותרוו ממנו נחת אמיתית ברכות , חיבוקים , ונשיקות. ממני המוהל רחמים. 
מזל טוב למשפחת מזרחי!
לאושרי והגר עידו ותומר מזרחי הי"ו, מזל טוב להולדת בנכם נועם נ"י .יהי רצון שתזכו לרוות ממנו רב נחת ושמחה לעד ולהמשיך להתראות עמכם  בשמחות ,אני מודה לכם שהמשכתם עם המסורת והזמנתם אותי גם לברית של נועם לאחר שמלתי את שני הבנים הקודמים תיידעו חברים על האתר והתוכן .המוהל רחמים    ...
למשפחת קרדונצ'יק מזל טוב להולדת הבן !
בס"ד ליואב ועדי קרדונצ''יק מזל טוב והרבה ברכות להולדת בנכם נעם יצחק נ"י , יהי רצון שתרוו ממנו ומאחיו הגדולים רב נחת וברכות , וכאן המקום לומר לכם תודה , על שבחרתם בי להיות המוהל לשני הבנים שלכם והכבוד הוא שלי. שלכם המוהל רחמים.  
  

© כל הזכויות שמורות לרחמים חיים