הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

כ״ד בטבת ה׳תש״פ

Reservation for a Mohel for Brit Mila (circumcision)

Дата обрезания *

Время проведения процедуры *

О себе2018-09-08T18:11:59+02:00

О Рахамиме Хаиме

Брит осуществляется строго в соответствии с правилами галаха и медицины

Хаим Рахамим, моэль с огромным опытом, выполняет процедуру обрезания (брит-мила) в любой точке Израиля, а также за его пределами. Все детали обговариваются по телефону сразу после рождения ребенка.
Хаим Рахамим – дипломированный моэль (моэль мусмах), со специализацией в педиатрии и галахических законах, квалификация которого признана иерусалимской комиссией профессиональных моэлей.
Хаим Рахамим изучал педиатрию в течение многих лет, специализируясь в практической хирургии. Он признан комиссией по контролю моэлей от Министерства Здравоохранения Израиля. (Лицензия № 419, см. стр. Дипломы)

Проводит хирургическую операцию обрезания под местной анестезией. Это делается с использованием строгой стерилизации инструментов с помощью современного оборудования «Автоклав» – устройства, которое исключает любые микробы на поверхности хирургических инструментов по принципу любой операционной в больницах.
На протяжении многих лет и до настоящего времени, Хайм провел тысячи процедур обрезания младенцев, приобретя значительный опыт в этой святой работе. На его профессиональном счету длинный список раввинов, политиков, педиатров, гинекологов, акушеров и медсестер, чей сын или внук прошел процедуру обрезания с Хаимом Рахамим.
Обрезание проводится при строгом соблюдении медицинских и галахических требований.

ספר הורים ממליצים
רחמים המוהל עם התינוק אלון קונק