הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

י״ד במרחשון ה׳תש״פ

הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

למשפחת באטאס סיני ונורה הי"ו – מזל טוב להולדת הבן רון ראובן נ"י !

בס"ד

לסיני ונורה  מזל טוב להולדת בנכם רון ראובן נ"י , יהי רצון שתזכו לרוות ממנו  נחת ותגדלו אותו לתורה, לחופה ולמעשים טובים ממני המוהל רחמים. 

2018-07-03T12:17:22+02:00