הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

כ״ד בטבת ה׳תש״פ

הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

למשפחת דדון יורם ולימור – מזל טוב להולדת הבן איתי עמרם הי"ו !

בס"ד

ליורם ולימור  מזל טוב להולדת בנכם איתי עמרם הי"ו , יהי רצון שתזכו לגדלו ולחנכו מתוך הרחבת הדעת, אושר עושר , וכל טוב ממני המוהל רחמים.

2018-07-03T12:17:23+02:00