הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

כ״ד בטבת ה׳תש״פ

הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

למשפחת הירשהורן – מזל טוב להולדת הבן !

בס"ד

לאיתן ועינב מזל טוב להולדת הבן סער נ"י , יהי רצון שתיזכו לגדל את סער לתורה. לחופה, ולמעשים טובים, ותרוו ממנו שובע שמחות לאורך ימים, ממני המוהל רחמים.

2018-07-03T12:17:22+02:00