[contact-form-7 404 "Not Found"]

למשפחת כהן -מזל טוב להולדת הבנים בנימין בן וגיא הי"ו !

בס"ד

להורים שמעון ושירלי הי"ו  מזל טוב להולדת הבנים התאומים  בנימין בן , וגיא הי"ו , יהי רצון שתזכו לגדלם לתורה, לחופה, ולמעשים טובים , וכל אשר תיפנו תשכילו ותצליחו. ממני המוהל רחמים.

2018-07-03T12:17:21+03:00