הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

כ״ד בטבת ה׳תש״פ

הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

למשפחת ללום – מזל טוב להולדת הבן איתן נ"י

בס"ד

למשפחת ללום האבא מרדכי נ"י  שגם אותך מלתי ,והאמא הודיה תחי' מזל טוב להולדת הבן איתן נ"י ,ולמשפחת מלכא הרב פינחס והרבנית ציונה הי"ו יהי רצון שתרוו נחת מכל יוצאי חלציכם , בני חיי ומזוני, ממני המוהל רחמים.  

2018-07-03T12:17:21+02:00