הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

כ״ד בטבת ה׳תש״פ

הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

למשפחת פוזיאלוב מזל טוב להולדת הבן מאיר דוד נ"י !

בס"ד  לרב מרדכי ולזוגתו מזל טוב להולדת בינכם מאיר דוד נ"י , יהי רצון כשם שזכיתם למילתו כך תזכו להכניסו לתרה לחופה ולמעשים טובים ממני המוהל רחמים.

2018-07-03T12:17:24+02:00