[contact-form-7 404 "Not Found"]

למשפחת פוזיאלוב מזל טוב להולדת הבן מאיר דוד נ"י !

בס"ד  לרב מרדכי ולזוגתו מזל טוב להולדת בינכם מאיר דוד נ"י , יהי רצון כשם שזכיתם למילתו כך תזכו להכניסו לתרה לחופה ולמעשים טובים ממני המוהל רחמים.

2018-07-03T12:17:24+03:00