[contact-form-7 404 "Not Found"]

למשפחת פרנק טל ודיקלה – מזל טוב להולדת הבן דביר נ"י !

בס"ד

לטל ודיקלה  ולאחות הגדולה מזל טוב להולדת הבן האח דביר נ"י , יהי רצון כשם שזכיתם להכניסו למילה כך תיזכו להכניסו לתורה לחופה ולמעשים טובים , ויחולו עליכם כל ברכות התורה , ממני המוהל רחמים.

2018-07-03T12:17:21+03:00