הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

כ״ד בטבת ה׳תש״פ

הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

למשפחת פרנק טל ודיקלה – מזל טוב להולדת הבן דביר נ"י !

בס"ד

לטל ודיקלה  ולאחות הגדולה מזל טוב להולדת הבן האח דביר נ"י , יהי רצון כשם שזכיתם להכניסו למילה כך תיזכו להכניסו לתורה לחופה ולמעשים טובים , ויחולו עליכם כל ברכות התורה , ממני המוהל רחמים.

2018-07-03T12:17:21+02:00