הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

כ״א בתמוז ה׳תש״פ

הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

למשפחת צמח רמי והדסה מזל טוב להולדת בינכם אלעזר שלמה נ"י !

 בס"ד לרמי והדסה מזל טוב להולדת בינכם אליעזר שלמה, יהי רצון שתזכו לגדלו בנקל לתורה לחופה ולמעשים טובים ממני המוהל רחמים.

2018-07-03T12:17:23+03:00