הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

כ״ד בטבת ה׳תש״פ

הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

למשפחת רוטמן רן וסיון – מזל טוב להולדת הבן שוהם נ"י !

בס"ד

לרן וסיון רוטמן מזל טוב להולדת בנכם שוהם, יהי רצון שתזכו לגדל אותו באהבה רבה כל ימי חייכם ותרוו ממנו נחת ותהיו שמחים כל ימי חייכם, ובכל אשר תפנו תשכילו. ממני המוהל רחמים.

2018-07-03T12:17:20+02:00