הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

כ״א בתמוז ה׳תש״פ

הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

לעזרי ואריקה זלינגר מזל טוב להולדת בינכם עומר נ"י !

בס"ד  למשפחת זלינגר מזל טוב להולדת בינכם עומר, יהי רצון שתרוו ממנו הרבה נחת ותזכו לכל הברכות ממני המוהל רחמים.

2018-07-03T12:17:23+03:00