[contact-form-7 404 "Not Found"]
Loading...
מידע להורים2018-05-10T10:11:50+03:00

מאמרים והנחיות להורים העומדים לפני ברית מילה לבנם

שמות לתינוקות

מבוא "ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה" (בראשית י"ב) בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם קרא לאור יום, ולחושך לילה. לרקיע שמים, וליבשה ארץ,

שאלות ותשובות

ש אלות אלו נשאלו ע"י ההורים שהזמינו אותי לבצע ברית מילה בבנם.רשמתי את כל השאלות וערכתי את התשובות שהשבתי למעוניינים בכך. תמיד אני אוהב שאנשים שואלים אתי על

ההרדמה

ה אם כיום שאנחנו נמצאים בדור מתקדם ויש מודעות לכאבו של התינוק בעת הברית, לא חשוב ורצוי לבצע את פעולת המילה תחת השפעת חומר המרדים את מקום

לאחר הברית

מ יד עם סיום הברית אתם ההורים מקבלים הנחיות ממני, וכן יש להתחיל בהזנת התינוק. במשך השעות הראשונות לאחר הברית לשים לב שאין דימום משמעותי באיזור הברית

טקס הברית

א ת טקס ברית המילה אני מתחיל בשירה, כנהוג בעדות ישראל השונות. הקהל שמשתתף בשירה, נותן לטקס את האווירה היפה והמכובדת כיאה לטקס זה. השירים ומילות השירים מופיעים כאן.

לפני הברית

להורים נכבדים שלום ומזל טוב, בנכם הנכנס בבריתו של אברהם אבינו, משלים חוליה מפוארת של עם ישראל. תודה על שבחרתם בי להיות שלוחכם למצווה זו.