הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

כ״ד בטבת ה׳תש״פ

הזמנת המוהל לברית

052-2791376

תאריך הברית *

שעת הברית המבוקשת *

שמות לתינוקות

מבוא

"ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה" (בראשית י"ב)

בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם קרא לאור יום, ולחושך לילה. לרקיע שמים, וליבשה ארץ, ומקווה המים ימים, ולמבחר יצורי מטה, זה זוג מין האנושי קרא את שמם אדם ביום הבראם. גם לכוכבי מרום לכולם בשם יקרא, ואדם למד מפי הקדוש ברוך הוא וקרא לעצם מעצמיו בשם אשה, ואחרי היותה אשתו קרא אותה חוה. ולבנו הראשון קראה אשתו קין, מלשון קניתו ולשני הבל, כי להבל בא, ולשלישי שת (כי שת לי ה' זרע אחר) שממנו הושתת העולם. וכבר הוא נודע לכל ששמות אנשי הארץ הם הכרחיים, כדי להקל הידיעה ולהבחין בין איש לחברו. שאם לא כן, באלפי אלפים בני אדם לא היה אפשר לדעת אחדות ופרטות האחד שאנו רוצים לדבר עליו לאיש נסתר, אם לא על ידי סימנים על צורתו ועל לבושו וכיוצא. ובכולם יש תמיד בקריאת השם איזה טעם נוסד בטבע הנקרא כך. ומאדם נמשך הנהגה זו לבאים אחריו.

דיני קריאת השם

א) תמיד יבדוק אדם בשמות שיקרא לבנו הראוי להיות צדיק כי לפעמים השם גורם טוב או רע כמו שמצאנו במרגלים (מדרש תנחומא פ' האזינו)

ב) מניין לנו שהשם של האדם גורם לו לאדם? אמר רבי אליעזר שאמר הפסוק "לכו חזו מפעלות ה' אשר שם שמות בארץ", אל תקרא שמות בקמץ אלא שמות בצירי (תלמוד בבלי ברכות ז.)

ג) אמר רבי יצחק צריך אדם לחוש לשם, מחלון, שהוא לשון מחילה התחתנה עמו רות שהייתה פוחדת מן העבירה, כליון, לשון כליה התחתנה עמו ערפה שיצא ממנה גלית. רבן שמעון בן גמליאל אומר הראשונים על ידי שהיו משתמשים ברוח הקודש, היו מוצאים לשם המאורע, אבל אנו שאין אנו משתמשים ברוח הקודש, אנו מוצאים לשם אבותינו.

ד) לפעמים האבא חושב במחשבתו שיתן לילד שנולד שם, ובשעת הברכה כשאמר המברך, ויקרא שמו בישראל, אומר האבא שם אחר, ישאר בשם השני, כי הוא לא במקרה חס ושלום, רק ששם זה שייך דווקא לשורש נשמה של הילד הזה, "וכל אשר יקרא האדם נפש חיה הוא שמו" כי שמו של האדם הוא לפי לפי נפש חיה שבו.

ה) אם לא היה האבא בשעת המילה וקראה לו אמו בשם, ואחר כך בא אביו ולא רצה בשם הזה ורוצה דווקא שיקרא בנו בשם אחר, יכול לשנות את שמו.

ו) אם היה הילד חולה ואי אפשר למולו בזמנו, ורוצים לקרוא לו שם, מותר לקרוא לו בשם על מנת להתפלל עליו שיבריא.

ז) מה שמשנים שמם העברי בשם לועזי הוא אסור ולא טוב לילד הנימול כי משום כך שינה הקדוש ברוך הוא שם של אברם לאברהם, כי השם אברם קרא לו אביו תרח בגויותו, והקפיד השם על זה, ולכן חשוב מאד לקרוא את שם הילד בשמות חשובים.

עצות וכללים בבחירת שם

לפני בחירת שם לתינוק כדאי לשאול –  מהן הנקודות החשובות בבחירת שם?

1. צליל נעים
העדפה של צליל כזה או אחר היא בדרך כלל סובייקטיבית, ונובעת בין השאר גם מהצלילים שהאוזן שלנו מורגלת בהם. צליל שנחשב ליפה בשפה אחת יכול להחשב לצורם או מוזר בשפה אחרת.
לפני בחירת השם ניתן לנסות ולהגיע להסכמה על מספר עקרונות הנוגעים לצליל – שם ארוך או קצר (מספר אותיות ומספר הברות), אות פותחת ומסיימת, ואותיות שיופיעו בשם (יש אנשים למשל שמאד מאד אוהבים שמות עם אות ע' כמו עומר, רועי, רענן, לעומתם יש אנשים שאינם מוכנים לשמוע על שם המכיל את האות ע').

2. משמעות טובה
כאן בדרך כלל ניתן להגיע להסכמה אובייקטיבית. ברוב המקרים משמעות השם ברורה. בעיות עלולות להתעורר כאשר משמעות השם איננה ברורה (מה שעלול להחשב כחיסרון בפני עצמו) או כאשר אין הסכמה האם משמעות השם חיובית וטובה או לא. לדוגמא, השם נמרוד מוזכר בספר בראשית פרק י' פסוק ח' כגיבור ציד, אבל במדרשים מובא שהיה רשע והלך בשרירות ליבו להמריד כל העולם על הקדוש ברוך הוא, לכן בחוגים הדתיים לא מקובל להשתמש בשם זה.
כאשר ישנה התלבטות במישור זה, הפתרון הטוב ביותר הוא לערוך משאל לגבי השם. אם מספיק נשאלים אינם מוצאים דופי בשם, הרי השם טוב, לעומת זאת, אם מספר אנשים מוצאים בשם משמעות שלילית – יתכן שהשם פסול ובעייתי ורצוי שתשקלו היטב לפני שתחליטו לעשות בו שימוש.

אפשר להתייעץ עימי לגבי קריאת השם לילד הנימול.

"ואלה שמות בני ישראל"

לאחר שיגעתי במציאת השמות מצאתי אתר שעשה זאת יותר טוב ממני חפשו שם:

הזמנת מוהל לברית

להזמנת המוהל רחמים חיים לברית, נא מלאו את כל הפרטים בטופס למטה וחיים ייצור איתכם קשר לשיחה ותיאום

052-2791376

2018-08-29T12:07:01+02:00